BB-platserna beräknas räcka

Landstinget räknar med att i vår inom länets gränser ha tillräckligt med förlossningplatser för att klara länets samtliga födslar. En bidragande orsak till et är att Södra BB öppnar på Södersjukhuset i mars/april.

På grund av platsbrist har landstinget i flera år, speciellt under sommaren, uppmanat mödrar att föda i andra landsting om den möjligheten finns.


Enligt vänsterpartiets pressekreterare i Landstinget, Ingrid Falk, kommer möjligheten att föda på annan plats under sommaren att finnas kvar för de mödrar som så önskar.


I fjol föddes cirka 24 000 barn i Stockholms län. Toppnoteringen från 1992 är cirka 25 000 barn.