Kraftig minskning av rullstolstaxiresande

Resor med rullstolstaxi i Stockholm har nästan upphört helt. Efter att reglerna ändrades så att den rullstolsburne får betala halva kostnaden själv har beställningarna minskat från flera hundra varje dag till bara någon enstaka körning.

Fredrik Schoulander, marknadsansvarig för offentliga resor på Taxi 020, säger till Radio Stockholm att flera av företagets taxiåkare fått allvarliga ekonomiska problem och hotas av konkurs.


Ordföranden i Landstingets färdtjänstnämnd, socialdemokraten Johan Sjölander säger reglerna ändrades för att spara pengar åt Landstinget, något som också lyckats.