KS-beslut om trängselavgifter

60 kronor om dagen blir högsta avgift när försöket med trängselavgifter i Stockholmstrafiken genomförs. Det står klart sedan Stockholms kommunstyrelse igår beslutade om vissa ändringar i avgiftssystemet.

Beslutet innebär också att innerstaden bara kommer att bestå av en avgiftszon, och att Lidingöborna slipper avgift när de kör från Lidingö till andra kommuner än Stockholm.


Avgiften för den som kör in i, eller ut ur, innerstaden i rusningstid blir 20 kronor per passage men alltså maximalt 60 kronor per dag.