Elutredning i Stockholmsregionen

Nu ska elförsörjningen i Stor-Stockholm ses över så att den blir säkrare på lång sikt. Därför har regeringen idag gett Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram ett förslag till utformning av det framtida kraftledningsnätet i Storstockholmsregionen.

-Vi ska ta tillvara de möjligheter som finns att lägga ledningar under jord, säger näringsminister Leif Pagrotsky i ett pressmeddelande.


En första delrapport med strukturplan ska redovisas senast den 15 maj 2005.