Akuten kvar på Norrtälje sjukhus

20 miljoner av den aviserade besparingen på 25 miljoner kr på Norrtälje sjukhus kommer att sparas in i verksamheten, men akuten blir kvar.
Det beslutade styrelsen för Norrtälje sjukhus igår kväll.

De återstående 5 miljonerna kommer att sparas in genom andra åtgärder.


Akutmottagningen kommer att vara kvar med oförändrade öppettider. Däremot blir det färre vårdplatser under sommaren och helger. I övrigt är det ännu inte klart hur besparingarna kommer att genomföras på de olika avdelningarna.


Per-Anders Flordal vd för Norrtälje sjukhus säger till Radio Stockholm att de hoppas kunna undvika uppsägningar av fast anställd personal.


Styrelsen för sjukhuset hade också hoppats att kunna spara pengar genom att ta över vård från andra delar av landstinget och utföra den till ett billigare pris. Detta har dock landstingsledningen inte gått med på.