Information stoppar klotter

Stadsdelarna Maria-Gamla stan och Katarina prövar nu en egen metod för att förebygga klotter. Genom att informera om den s k subkulturen kring klotter till personal som arbetar med barn- och ungdomar, och ett samarbete med polis, fältassistenter och socialtjänst finns det bättre möjligheter att stoppa unga klottrare.
Enligt Susanne Lejnskiöld, städmästare i Katarina och Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning, kan man på det här sättet hindra att en del ungdomar hamnar i annan kriminalitet via klottrandet.