Oroande ekonomi i Nykvarns kommun

Den ekonomiska utvecklingen i Nykvarn är oroande. Det skriver ekonomichefen Lena Henlöv till kommunstyrelsen.
Under Nykvarns första år har utgifterna ständigt ökat mer än inkomsterna. För förra året beräknas ett minus på sju miljoner kronor.

I år höjer Nykvarn skatten med 92 öre, betydligt mer än de flesta andra kommunerna i länet, men trots det kan det bli svårt att nå nollresultat de närmaste åren, enligt Nykvarns ekonomichef.