Utbildning om kemiska hot

All personal inom polisen, ambulans- och räddningstjänsten ska nu lära sig att hantera kemiska, radioaktiva och biologiska hot. Bakgrunden är de senaste årens attentat med vapen som nervgaser och virus.

Totalt i landet ska 30 000 personer utbildas under året.


Det handlar inte i första hand om beredskap mot terrordåd, utan om att få kunskap om ämnen som hanteras i exempelvis transporter av farligt gods, industrier och reningsverk.