Kritik mot lång handläggning av bostadsplaner

Bostadsbyggandet i Stockholms stad försenas avsevärt eftersom det tar för lång tid innan stadbyggnadskontoret utser handläggare för detaljplanerna. Det konstaterar Stockholms stads revisionskontor i ett rapport om bostadsbyggandet i dag.

Idag tar det mellan sex och nio månader innan stadbyggnadskontoret utser handläggare för detaljplanerna, något som revisorerna kallar oacceptabelt.


Ordföranden i revisorsgruppen, Bo Dahlström, säger till Radio Stockholm att högst en månad borde det ta, inte mer.


Enligt stadsbyggnadsdirektören Ingela Lind behövs redan idag 15 extra handläggare och dessutom 6-7 konsulter.
Nu måste politikerna skjuta till extra pengar och det snabbt, säger Ingela Lind till Radio Stockholm


Andra orsaker till att byggen försenas och blir dyrare än planerat är Stockholms stads egna regler för buller och tillgänglighet, regler som både de kommunala och privata bostadsbolagen tycker är för detaljerade och snåriga.


De styrande politkerna i stockholms stad har ju lovat att det ska byggas 20 000 lägenheter fram till 2006. Revisorerna har inte haft i uppdrag att svara på om det kommer att bli möjligt, men de tre kommunala bostadsbolagen hävdar i rapporten att de kommer att uppfylla sina mål. Det är att hinna bygga 8000 av dom 20 0000 lägenehterna. Frågan som fortfarande hänger luften är om de privata byggarna kommer att hinna bygga resten av lägenheterna.