Stadshuset nästan enigt i kritisk skrivelse

Även politikerna i Stockholms stad kritiserar nu det nya förslaget till skatteutjämning. I en gemensam skrivelse menar alla partier förutom vänsterpartiet att Stockholm fortsätter att missgynnas.

- Det tas inte hänsyn till att löner och lokalhyror är dyrare i Stockholm än på andra håll. Det är dessutom för krångligt, det måste vara enklare och mer inriktat på tillväxt, vilket det här förslaget inte är i dag, säger finansborgarrådet Annika Billström (s) till Radio Stockholm.


Opositionsrådet Kristina Axén Olin (m) säger till Radio Stockholm att hon hade velat gå längre i kritiken mot utjämningssystemet men att det ändå är ett stort steg att kritiken från Stockholms stad är så enig.