Stockholm

Järva-Andan inspirerar

Nätverket Järva-Andan har snart hållit på i nästan ett år och fått över 170 medlemmar. En av medlemmarna är företagaren Leif Heidenberg som är positiv till nätverkets resultat hittills.

– Det skapar ju förutsättningar för växande tycker jag när ungdomar, tjänstemän, politiker, ideella föreningar, föräldrar och poliser, vilket det än det är sitter i samma rum och pratar om samma frågor så det är ett forum som jag gillar, säger företagaren Leif Heidenberg.

Det var oroligheterna i Järva julen 2007 som blev skartskottet för det arbete som sedan ett år tillbaka kallas för Järvaandan.

Syftet är att bygga ett nätverk av goda krafter på Järvafältet för att skapa hemkänsla, trivsel och trygghet.

Alla föreningar, organisationer, företag och myndigheter är välkomna att bli medlemmar. Och på nästan ett år har det blivit över 170.

Emma Åkerdal, arbetar på Kista kvinnokraft.

– Jag är ny här men jag måste säga att det har varit mycket imponerande. Jag tror att det kommer att ge enhet och harmoni i det här området, säger Emma Åkerdal, Kista kvinnokraft.

– Det behövs en Järvaanda för att få samman alla goda krafter i ett område som är känt för att vara socialt utsatt, säger Rafif Makboul, Rädda Barnen.

– Järvaandan är ett fint projekt. Dock så skulle jag vilja efterlysa i sådana här sammanhang mer diskutioner, mer människor, mer ungdomar, mer mångfacetterat i de som är här och lyssnar och har idéer att utbyta. Det måste någonstans komma från folket, så varför inte ha folket här direkt, säger Adam Tensta, artist.

Maria Persbo
maria.persbo@sr.se