Blocköverskridande samarbeten för att stoppa SD

En stor majoritet av lokala politiker i Stockholms län kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna för att stänga ute Sverigedemokraterna efter valet.

I Upplands Väsby där det är jämnt mellan blocken är det inte otänkbart att Sverigedemokraterna blir vågmästare efter valet och kan spela ut de etablerade partierna mot varandra.

För att undvika det här förbereder man sig på en samarbetsmodell över blockgränsen. Ledningen för moderater och socialdemokrater har redan varit i kontakt med varandra.

Och enligt moderata kommunalrådet Jan Holmberg är en koalition mellan blått och rött fullt möjlig. Alternativet att styra med stöd från Sverigedemokraterna säger han helt nej till.