ASTRID LINDGRENS

Godkänd patientsäkerhet barnsjukhus

Patientsäkerheten på Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) i Solna får godkänt, av de oberoende konsulter som granskat sjukhuset.

Astrid Lindgrens barnsjukhus har fått utstå kritik efter flera fall av felbehandlingar. En oberoende vårdrevision visar nu att sjukhuset arbetar på ett godkänt sätt med patientsäkerhet.

Vårdrevisionen har gjorts av konsulter på uppdrag av landstinget i Stockholms län.

– Det är viktigt att patienter och föräldrar ska kunna känna förtroende för verksamheten. Därför är det viktigt att ta reda på hur det står till med patientsäkerheten, säger Leif Karnström, avdelningschef på hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning vid Stockholms läns landsting.

Karnström medger att allmänhetens förtroende för barnsjukhuset har skadats av den senaste tidens händelser. Bland annat ett fall där en fullt frisk ett och ett halvt år gammal flicka avled i total organsvikt i samband med en lunginflammation som inte följdes upp. Fallet ledde till att Socialstyrelsen riktade kritik mot sjukhuset.

Men granskningen visar alltså att sjukhuset följer föreskrifterna inom de flesta områden.

– Granskningen visar dels att patientsäkerheten generellt är god och dels att man arbetar för att förbättra den, säger Leif Karnström.

Ett undantag är dock hygienkraven, som inte följs till hundra procent. Avvikelserapporter och lex Maria-anmälningar skulle också kunna bli fler, enligt granskningen. Läkemedelshanteringen behöver dessutom bli säkrare, vilket bland annat kan ske genom att man utvecklar en rimlighetsspärr för läkemedelsdosering, enligt konsulterna. För att minska risken för vårdrelaterade infektioner bör sjukhuset även bland annat förbättra provtagningen av resistenta bakterier hos riskpatienter, föreslår de.

Rapporten överlämnades på måndagen till hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning som nu inleder en dialog med sjukhuset.

– Vi är glada för att vi får ett gott betyg för vårt patientsäkerhetsarbete, och vi kommer att ta till oss rekommendationerna i rapporten, säger Klas Östman, presschef vid Karolinska universitetssjukhuset.

TT