Strategi mot utsläpp räcker inte

De svenska bönderna ska minska sina utsläpp och därmed bidra till att övergödningen i Östersjön minskar, skriver Svenska Dagbladet. Men av regeringens havsstrategi som presenteras i dag framgår att det inte ska ske med hjälp av lagstiftning utan på frivillig väg.

Miljöforskare och Världsnaturfonden anser dock att regeringens strategi är otillräcklig, eftersom resultaten inte går att följa upp.