SLAGET OM STOCKHOLM

Tungt för Socialdemokraterna

En av orsakerna till att Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten 2006 var att de tappade många väljare i Stockholm, och med fyra månader kvar till valet ser det fortfarande mörkt ut för arbetarpartiet.

Socialdemokraterna tappade åtta procent i valet 2006. De förlorade väljarna innebär att partiet inte bara förlorade makten i Stadshuset, utan också i landet.

Carin Jämtin (S) tog över rollen som ledare för oppositionen och beskrev då vilka väljare som Socialdemokraterna hade förlorat.

– Medelklassen, de i mitten av samhällsstrukturen. De har oroat sig för att förlora sina jobb, oroat sig för fastighetsskatten, skolan och miljöfrågorna.

Nu har det gått fyra år och enligt Socialdemokraternas egen analys av valförlusten måste partiet vinna tillbaka storstadsväljarna – mer precist medelklassen.

Men nu visar det sig att Socialdemokraterna tappar ytterligare väljare i Stockholm. Om det var val idag skulle knappt 21 procent rösta på Socialdemokraterna, vilket kan jämföras med Miljöpartiet som nästan är ikapp med 18 procent.

Stockholmsväljarna är en varierad grupp. I Danderyd ligger partiet på åtta procent, medan partiet i Rinkeby når toppresultat i Stockholm med 50-67 procent av rösterna. Men det man kan se från förra valet var att stödet sjönk i alla områden.

Det är avdraget för hushållsnära tjänster, Förbifart Stockholm och skattefrågorna som sägs rikta sig mot stockholmsväljarna.

Dagens Nyheters ledarskibent, Peter Wolodarski förstår inte riktigt hur Socialdemokraterna tänker.

– Nu när man går till val handlar det återigen om att återinföra väldigt många av de skatter som var inpopulära – fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Jag förstår inte vilket slutsats man har kommit till om analysen var att det var det här som gjorde partiet inpopulärt senast.

Eva Frankell på Aftonbladet tror snarare att Socialdemokraterna inte når ut till sina väljare.

– Jag tror att Socialdemokraterna framstår som ett gameldags betong-parti. Jag tycker att Socialdemokraterna borde ha större väljarstöd i området där det bor väldigt många barnfamiljer, inte finns dagisplatser och inte får kommunikationen att fungera. De borde vara självklara S-röster, men det är de inte.

Att Socialdemokraterna, om de vinner valet, vill ta bort rut-avdraget och höja fastighetsskatterna ser inte oppositionsrådet Carin Jämtin (S) som avgörande.

– Det är olika frågor som avgör hur man röstar, inte bara plånboksfrågan, säger hon och fortsätter:

– Det är ett val som vi gör att ta in skatter som räcker för att ha kvalité i välfärden. Det är inte så att vi älskar fastighetsskatten eller någon annan slags skatt. Däremot älskar vi bra kvalité i välfärden och då måste man våga ta in skatter.

Står du fast vid att det var medelklassen i storstäderna som avgjorde valförlusten, och att det är den viktigaste gruppen att vinna tillbaka?

– Ja, det är det.