Östersjömiljö

Frivilliga utsläppskrav sågas

För att minska övergödningen av Östersjön ska jordbruket frivilligt ytterligare minska sina utsläpp. Det slår regeringen fast i sin nya havstrategi. Men Ragnar Elmgren, professor vid Stockholms universitet, anser att frivilighet inte räcker.