HJÄRTESTRID

Mörkt för hjärtbyten på Karolinska

Landstinget har begärt att Rikssjukvårdsnämnden ska ompröva sitt beslut om att hjärttransplantationer enbart ska ske i Lund och i Göteborg, och inte på Karolinska. Men Socialstyrelsen har nu kommit fram till att lanstingets ansökan bör avslås.