Trängsel väntas på Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm kan vara överbelastad redan 10-15 år efter att den tagits i bruk, enligt Trafikverkets egna prognoser. Det skriver Svenska Dagbladet.

Trafikmängden år 2035 beräknas ligga på 145 000 fordon per dygn, vilket är 10 procent över vägens kapacitetstak.

För att undvika trafikstockning i tunneln vill Trafikverket använda det som kallas rampstyrning – trafikljus som släpper på trafik i olika takt beroende på hur trångt det är på Förbifarten.