Mångfaldsprojekt får Mandelapris

Polisens mångfaldsprojekt Spira får årets Nelson Mandela-pris av Stockholms stad. Spira-projektet drivs av Stockholmspolisen för att locka utrikes födda ungdomar till polisyrket. Prissumman är 50 000 kronor.

Nelson Mandela-priset delas ut för att uppmärksamma initiativ som ökar integrationen i Stockholm.