lusregn

Invasion av bladlöss i Östersjön

Enorma mängder bladlöss har regnat ner i Östersjön de senaste dagarna. Krypen ligger nu i stora stråk på vattenytan i Stockholms skärgård.

Fenomenet upptäcktes i början av veckan sedan en av Finlandsfärjorna rapporterat att de sett ett misstänkt oljebälte i södra delen av Ålandshav. När Kustbevakningen granskade området fann de att vattenytan var täckt med insekter.

Senare analyser har visat att det rör sig om björkbladlöss, släktet Euceraphis, som normalt lever i björkskogar. Beräkningar antyder att det rör sig om många miljarder individer.

– På vissa ställen är lagret decimetertjockt. Fast mängden är kanske inte så fantastisk med tanke på att det kan finnas en miljon bladlöss på en enda björk, säger Lars-Åke Janzon, biolog på Riksmuseet i Stockholm.

Sedan en tid har vindarna över Östersjön varit östliga. Det antyder att djuren kommer från Baltikum och Ryssland.

– Bladlössen brukar vara tidigare i Ryssland jämför med här hemma. Dessutom har det varit varmt därborta på sistone, säger Roland Sigvald, entomolog på Lantbruksuniversitetet i Uppsala.

Alla experter påpekar att massförekomster av bladlöss är ett återkommande fenomen. Vartannat eller vart tredje år ökar antalet djur kraftigt, och när trängseln blir för stor ger sig många av dem iväg för att söka föda längre bort. Är vindarna då starka kan de hamna långt från det ursprungliga området.

– Det som är nytt är att de är så många i år. Ingen har hört talas om något liknande tidigare, säger Lars-Åke Janzon.

Rapporter har också kommit in om att piloter som flugit över Östersjön sett stora mängder bladlöss uppe i luften, och vindrutorna har blivit nedsmetade av de döda krypen. Hittills har ansamlingar påträffats i Ålands hav och Stockholms skärgård ner till Sandhamn, men sannolikt finns de på fler platser.

TT