Pappor ska få stöd av mödravården

Miljöpartiet i landstinget kräver att barnmorskor och annan vårdpersonal ska utbildas i jämställt föräldraskap.

Utbildningen syftar till att både mammor och pappor ska rymmas i mödravården, och få hjälp och stöd.
Till det avsätter partiet 15 miljoner kronor, i sin landstingsbudget.