Rinkebystråket blir stadsgata

Planerna på att bygga om Rinkebystråket till stadsgata går vidare. I morgon väntas exploateringsnämnden i Stockholm besluta om ombyggnaden, som presenterats av det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.

Ombyggnaden innebär att den norra delen av Rinkebystråket byggs om från en gata som idag är till enbart för fordonstrafik, till stadsgata. Därmed är det tänkt att skapas utrymme för cafeer, butiker och service.
Kostnaden för att bygga om Rinkebystråket beräknas till cirka 160 miljoner kronor och byggstarten är planerad till nästa år.