Landstinget använder mindre kemikalier

Använandandet av kemikalier minskade hos landstinget under förra året och landstingets miljöprogram kommer att uppnås med god marginal.

Däremot måste landstinget bli bättre för att nå målet att öka andelen transporter med förnybara drivmedel. Det visar 2009 års miljöredovisning för Stockholms läns landsting.

År 2011 ska förbrukningen av kemikalier och kemiska produkter på landstingets utfasningslista ha minskat med 25 procent. För vissa kemikalier ska användningen minska, medan andra ska avvecklas helt.