missbrukarvård

Lyckat projekt för dömda missbrukare

Kriminella missbrukare bör få behandling redan inne på anstalten. Det tycker Magnus och Lovisa som har varit drogfria i nästan två år. De har varit med i ett projekt som drivs av Kriminalvården och Stockolms läns landsting.

Nu bor Magnus och Lovisa med sin son i en lägenhet i Stockholmsområdet.

– Det var livsavgörande att jag fick börja redan på anstalten, så jag hade en ordnad behandling att gå direkt till, säger Magnus.

Magnus och Lovisa hade nått botten som de säger och nappade på erbjudandet att vara med i ett projekt som heter "Integrerat team för opiatberoende kriminalvårdsklienter" (ITOK). Det är ett samarbete mellan landstingets Beroendecentrum Stockholm och Kriminalvården Region Stockholm.

Erfarenheterna därifrån ligger delvist till grund för ett utökat samarbete mellan kriminalvården och beroendevården i länet men även socialtjänsten i samtliga kommuner i länet.

– Det är ju inte bara medicinen i sig och att man kan börja på anstalt. Det är ju allt runt om kring. Ordnat boende. De hjälper till eller försöker att ge en någon sorts sysselsättning så att man kan täcka upp dom här delarna för att kunna hålla sig drogfri som är jätteviktigt, säger Lovisa.

Redan när den dömde sitter på anstalt eller är i frivården utformas en individuell behandlingsplan där man tar itu både med missbruket och kriminaliteten.

Kriminalvården ger bland annat kbt, kognitiv beteende terapi, för hur man hanterar sitt kriminella beteende om det behövs. Beroendevården har sin arsenal för själva missbruket. Kommunens socialtjänst bidrar med sin bit.

Nu ska även amfetaminmissbrukare med ADHD, personer som utövar våld i relationer och rattfyllerister erbjudas den här hjälpen.

Lovisa och Magnus har fått en ny chans.

– Jag har många mål och drömmar jag vill uppfylla. Plugga. Jag har en dröm att bli barnmorska, säger Lovisa.

– Ett svenssonliv, egenföretagare förhoppningsvis. Det man alltid har föraktat men Svenssonliv det är fint, säger Magnus.

Maria Persbo
maria.persbo@sr.se