Stockholm

Vallöfte om nya studentbostäder

Den borgerliga majoriteten i Stockholm presenterade idag ett paket där de lovar att bygga drygt 4000 nya studentbostäder under nästa mandatperiod. Husen ska byggas inom stadens gränser på redan bestämda platser. Dessutom diskuteras akuta lösningar som moduler och tillfälliga bostäder på vatten.

– Det här är säkra lägenheter, det känns tryggt när vi talar med dom här aktörerna som ska bygga. Det är lägenheter som vi står bakom, säger Joakim Larsson (M), ytterstads- och bostadsbolagsborgarråd i Stockholms stad.

Det här behovet har funnits under hela er mandatperiod, varför kommer paketet så sent?

– Det är egentligen så att vi har jobbat mycket med dom här studentfrågorna under hela perioden tillsammans med SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation. Vi har sett till att över 1 400 lägenheter har byggts också, säger Joakim Larsson (M), ytterstads- och bostadsbolagsborgarråd i Stockholms stad.

Den borgerliga majoritetens förslag ska ge drygt 4 000 nya studentbostäder under nästa mandatperiod.

Det finns också en samsyn över blockgränsen då även den rödgröna oppositionen vill se fler bostäder för studenter.

Men det krävs även akuta insatser, för dag är det en stor brist på boenden, enligt Joakim Larsson.

– Vi har pågång också utöver paketet idag ett antal aktörer som har presenterat snabba lösningar på vatten. Därutöver finns modullösningar och den typen av modullösningar kommer vi att se mer av, säger Joakim Larsson (M), ytterstads- och bostadsbolagsborgarråd i Stockholms stad.

Och att det fattas studentboende är något som kan påverka Stockholm som kunskapsstad menar företräderare för SSCO.

– Till och med lärosätena börjar varna för att de inte klarar av rekryteringen till högskolan om inte bostadssituationen för bättras, säger Nicke Grundberg, ordförande för Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO.

Hur allvarligt är det här då?

– Det är väldigt allvarligt. Stockholms fortsatta tillväxt bygger på att vi klarar av kompetensförsörjningen de kommande decennierna, säger Nicke Grundberg, ordförande för Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO.

Erik Andersson
erik.andersson@sr.se