NORRTÄLJE

Anställda i Norrtälje ska få det bättre

Norrtälje kommun avsätter två miljoner kronor till olika förbättrande åtgärder för dem kommunanställda.

En enkätundersökning från hösten 2009 visar att många medarbetarna inte är nöjda med sin arbetsplats.

Nu ska personalen få regelbunden och personlig återkoppling efter politiska beslut samt en förbättrad dialog och samverkan med de fackliga organisationerna nämns i beslutet.