RYSK INVASION

Bladlusregnet fortsätter

Ytterligare ett bälte med björkbladlöss har hittats i Stockholms norra skärgård. Den grötaktiga sörjan ligger och skvalpar i vattnet mellan Lidö, Tjockö och Resnäs.

Bältet upptäcktes av Kustbevakningen igår eftermiddag.

De många miljarderna små krypen tros ha blåst in från Ryssland. Att de är så många beror troligen på att lössen i år har kläckts samtidigt. Det normala är annars att lössens ägg kläcks mer utspritt under en längre tid på vårkanten.

– Det hänger i sin tur samman med en ovanligt varm vinter i Ryssland, säger Lars-Åke Janzon, biolog på Riksmuseet till Radio Stockholm.