ÅTERBELANINGSKRAV

Studenter rasar mot CSN

Flera tekniska högskolor, däribland KTH i Stocholm, riktar kritik mot Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Anledningen är att tusentals studenter felaktigt tvingas betala tillbaka delar av studiemedlen.

Enligt Dagens Nyheter rör det sig om minst 400 fall bara på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Förklaringen är att CSN räknar studiepoäng per termin, till skillnad från högskolorna som summerar för varje helår. Därför kan det se ut som heltidsstuderande bara läser på deltid.

Hittills har CSN skickat ut 1 500 återbetalningskrav på totalt 15 miljoner kronor. Enligt Dagens Nyheter rör det sig om 400 fall bara på KTH i Stockholm.

– Det är helt oacceptabelt. Vi tycker det är ett stelt och byråkratiskt synsätt, speciellt som det handlar om elever som studerar heltid och inte fuskar på något sätt, säger Per Gudmunsson, rektor på KTH, till Svenska Dagbladet.

Enligt Tobias Porserud, ordförande för KTH:s studentkår, handlar det i de flesta fall om 10 000 kronor, men i ett fall rör det sig om 42 000 kronor.

Förutom vid KTH är studenter vid Chalmers i Göteborg och vid universiteten i Linköping och Luleå drabbade.