Stockholm

Tågledningscentralen fick utrymmas

Tågledningscentralen på Kungsbron i Stockholm fick utrymmas på grund av att brandlarmet gick vid kvart i ett. Några tåg påverkades av att Trafikverket inte kunde leda tågen, men utrymningen fick enligt Trafikverkets presstjänst inte några större följder, eftersom den varade så kort tid. Vid 13-tiden kunde personalen gå in i lokalerna igen, eftersom det inte var någon brand.