Brister i arbetsmiljö hos städföretag

Sedan det så kallade RUT-avdraget infördes har allt fler företag inom hushållsnära tjänster startat, som exempelvis städbolag som städar hemma hos familjer. Men städföretagen har inte alltid så stor kunskap om arbetsmiljöregler, enligt arbetsmiljöinspektör Kent Jansson.

– Branschen har ju gått väldigt fort framåt. Det var som en arbetsgivare sa: man hinner inte med i början, utan i början gäller det att få igång verksamheten och se till att den kommer igång och då tänker man inte på det här med arbetsmiljö och vilka regler som gäller, säger Kent Jansson, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverkets Stockholmsdistrikt.

Det är få av de mindre städföretagen som vet vilka regler och lagar som finns, när det gäller hur man exempelvis handskas med kemikalier eller om ergonomi, det vill säga vilka städmetoder som finns för att undvika belastningsskador.

Hittills har Arbetsmiljöverkets Stockholmsdistrikt, som även omfattar Uppsala län och Gotland, besökt omkring 230 städfirmor men planerar att inom två år ha besökt 1 200 städföretag. En majoritet av städföretagen är småföretag med färre än 20 anställda, berättar Kent Jansson.

– Många gånger är det arbetslösa som startar ett städbolag och kör igång bara utan att riktigt veta vad som gäller och det är inte riktigt samma sak som att städa hemma.

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att arbetsmiljölagen och andra föreskrifter följs. För att hjälpa till har Arbetsmiljöverket bland annat gjort en webbutbildning på sin hemsida som ger en kort introduktion i vad som gäller.

– Det är jättesvårt att veta att de här reglerna finns framförallt om man varit en vanlig arbetstagare innan och starta upp ett företag. Vi har tagit fram mycket hjälpmedel, som hur rutiner kan se ut och det underlättar mycket för dem, säger Kent Jansson.

Maria Persbo
maria.persbo@sr.se