Satsning på konst på Nya Karolinska

När sjukhuset Nya Karolinska byggs ska 118 miljoner kronor satsas på konst i lokalerna. Mikael Adsenius, direktör för Statens konstråd, säger till Svenska Dagbladet att det antagligen är den största summan som någonsin satsats på ett offentligt konstprojekt i Sverige. Hur de 118 miljonerna ska användas är ännu inte fastlagt.