STOCKHOLM

Råttor orsakar problem i city

Problemet med råttor ökar i Stockholm. Sven Jeppsson, platschef på saneringsföretaget Anticimex säger att de är ute på råttjobb varje dag inom tullarna.

Förutom kloaksystemet är restauranger, bagerier och butiker särskilt utsatta. Så här års är råttorna också ett växande problem i parker där det finns avfall och sopor, säger Sven Jeppsson till Radio Stockholm.