STOCKHOLM

Student får gå kvar trots misstänkta hot

En kvinna från Farsta får fortsätta sin utbildning vid Stockholms universitet, trots att skolan misstänker att hon ligger bakom anonyma hot mot flera lärare och deras familjer.

Universitetet har anmält ett stort antal händelser där personalen har trakasserats, och misstänker att kvinnan lider av en psykisk störning.

Men Högskolans avskiljandenämnd slår fast att det inte finns tillräckliga belägg för detta och hon får därför gå kvar.

Enligt universitets rektor mår personalen dåligt av de upprepade hoten. "Det föreligger en uppenbar risk för psykisk skada", skriver har rektorn skrivit i en skriftlig anmälan.