Danderyd

Sjukhus betalar ut bonus till anställda

Personalen vid Danderyds sjukhus får en bonus på maximalt 7 300 kronor före skatt i år.

Bokslutet visar på plus 16 miljoner kronor, 5 miljoner utöver det avkastningskrav som landstinget har på Danderyds sjukhus.

Danderyds sjukhus styrelse beslöt 2008 att införa en bonus. Det betyder att all personal som varit anställd under 2009 får dela på vinsten. Bonusen betalas ut som ett engångsbelopp som är lika stort oavsett vilken yrkesgrupp man tillhör.