Stockholm

Satsning på elbilar i staden fick godkänt

Stockholms stad och Vattenfall har fått sin ansökan om stöd för att satsa på elbilar beviljad av Energimyndigheten. Projektet får 62 miljoner kronor i stöd.

Göran Lundgren, som är ansvarig för elbilsprojektet hos Vattenfall, säger att det behövs ett inledande stöd, eftersom elbilarna är dyra att tillverka och att köpa.

Miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton säger att det behövs energieffektiva och tysta elbilar med låga utsläpp i Stockholmstrafiken.

Upphandlingen kommer att ske i två steg - först den så kallade förflottan och sedan själva huvudupphandlingen.

Förflottan består av 50 eldrivna fordon, där köparna kan få ersättning för 25 procent av merkostnaden, eller maximalt 100 000 kronor.

Huvudupphandlingen siktar på 6 000 fordon. Som morot får de första köparna en ersättning för merkostnaden på maximalt 50 000 kronor.

Ersättningen beräknas räcka till minst 1 000 elbilar. Bilarna kommer att levereras under 2011 och 2012.

Upphandlingen riktar till både offentliga och privata aktörer i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även andra områden och privatpersoner kan anmäla intresse, skriver Ulla Hamilton i ett pressmeddelande.