STOCKHOLM

Sänkt straff för barnmisshandel

Den mamma från Bromma i västra Stockholm, som tidigare dömts för att ha misshandlat sina två barn, får idag sitt straff sänkt av hovrätten. Mamman ska bland annat ha slagit barnen och rispat dem med glasskärvor.

Misshandeln upptäcktes när familjen fick ett besök av en bekant i början av förra sommaren.

Barnen, som var fem och sju år gamla, hade blåmärken och sår på kroppen. De var smutsiga och utan kläder i den stökiga, illaluktande lägenheten. Deras mamma hade skurit dem med spikar i benen och stuckit glasbitar i deras fötter.

Mamman dömdes i vintras, mot sitt nekande, för grov fridskränkning till fängelse i ett år och fyra månader av Solna tingsrätt. Men domen överklagades – barnen hade skadat varandra, hävdade mamman.

Hon menade att hon aldrig slagit, eller avsiktigt skadat, sina barn. Däremot har hon erkänt att hon varit "försumlig" på grund av att hon hetsbantat och förlorat kontrollen.

Men hovrätten går inte på mammans linje. Ändå sänks straffet till ett års fängelse.

Hovrätten gör bedömningen att kvinnan visserligen orsakat barnen ett stort antal men, men att de fysiska skadorna inte varit så allvarliga. Hovrätten konstaterar också att hon led av en mindre allvarlig psykisk störning när hon misshandlade barnen.

Kvinnan dömdes också att betala 58 000 kronor i skadestånd till vardera barnet.

Fallet har fått stor uppmärksamhet eftersom att de två barnen tidigare hade varit fosterhemsplacerade, men fick flytta tillbaka till mamman efter att hon fått tillbaka vårdnaden.

Helen Ling
helen.ling@sr.se