NYA KAROLINSKA

Landstingsråd bjuder in till diskussion

Finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) bjuder in övriga gruppledare i landstinget för att prata om den senaste tidens debatt kring Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Socialdemokraternas gruppledare i landstinget, Ilija Batljan, har tidigare sagt att bygget kommer bli dyrare än vad som tidigare sagts, och majortiteten i sin tur har kontrat med att de hela tiden varit öppna med kostnaderna.

Finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd säger i ett pressmeddelande att det är önskvärt att i viktiga framtidsfrågor uppnå så stor samsyn som möjligt.