Namnstrid

Politiskt bråk om gatunamn

Gator eller vägar i Älvsjö? Ja, den frågan vållade debatt i Stockholms kommunfullmäktige igår kväll när frågan om att namnge tre gator, eller vägar, diskuterades.

Namnberedningen som utrett frågan anser att det handlar om vägar, men stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal menar att man inte alltid måste följa traditionen.

– Det här handlar ju om nya gator, nya vägar som staden får i takt med att staden växer, sa hon.

Theres Lindberg, från Socialdemokraterna, svarade:

– Det handlar inte om gatan eller vägen, det handlar om när politiker väljer att utse sig själva till experter istället för lekmän. I det här fallet när det gäller stadens namn på gator och vägar så har vi landets främsta experter. Vi är lekmän i stadsbyggnadsnämnden och det gäller även borgarrådet, sa hon.

– Om det hade varit så att vi hade överlåtit till olika typer av expertorgan olika delar av stadens verksamheter då vore ju fullmäktige onödigt och stadsbyggnadsnämnden också, svarade Kristina Alvendal (M).

Om det blir "gator" eller "vägar" i Älvsjö är ännu inte klart – frågan ska utredas vidare.

- Det här handlar ju om nya gator, nya vägar som staden får i takt med att staden växer.

- Kontrareplik Teres Lindberg, socialdemokraterna.

- Det handlar inte om gatan eller vägen, det handlar om när politiker väljer att utse sig själva till experter istället för lekmän. I det här fallet när det gäller stadens namn på gator och vägar så har vi landets främsta experter. Vi är lekmän i stadsbyggnadsnämnden och det gäller även borgarrådet.

- Kontrareplik borgarrådet Kristina Alvendal

- Om det hade varit så att vi hade överlåtit till olika typer av expertorgan olika delar av stadens verksamheter då vore ju fullmäktige onödigt och stadsbyggnadsnämnden också.