STOCKHOLM

Många uteblev från kommunens jobbtorg

Mer än var fjärde person som statsdelsnämnderna anvisade till jobbtorgen i Stockholm under förra året dök aldrig upp. Det visar årsredovisningen för jobbtorg Stockholm för förra året som Radio Stockholm berättat om tidigare idag.

Jobbtorg Stockholm är Stockholms stads satsning på att få Stockholmare från bidragsberoende till jobb.

– Det är inte så ovanligt att människor börjar med att söka socialbidrag. Sedan förstår de vilka villkor det är förknippat med. Det kan vara att man måste söka arbete eller avyttra egendom. De sökande upptäcker andra sätt klara sig och slipper söka bidrag. Det är en tröskelfunktion som är ganska bra, säger Ulf Kristersson, borgarråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

Under förra året hänvisade stadsdelsnämnderna nästan 14 500 personer vidare till dom fem jobbtorgen i staden. Av dom dök nästan 30 procent inte upp vilket gjorde att dom inte heller fick socailbidrag

Men Ulf Kristersson vill inte se jobbtorgen som ett sätt för staden att sålla bort socialbidragstagare från kommunens utgiftskonto.

– Slutsatsen är att vi hjälper människor tillbaka till egenförsörjning. En del människor som söker socialbidrag, eller som tror att de vill söka socialbidrag ändrar sig när de inser villkoren, säger Kristersson.

Under förra året var det också 43 procent av deltagarna på jobbtorgen som slutade och gick till en egen försörjning. Det är en ökning med 1,5 procentenhet jämfört med året innan.

Det här gör att majoriteten i statshuset tycker att jobbtorgen är en bra satsning som bör finnas kvar om partierna behåller makten i staden, men Kristersson menar att det behövs vissa förbättringar

– Vi har olika bra resultat på olika jobbtorg. Vi vill ju se till att de bästa resultaten blir vägledande för alla jobbtorg, säger Kristersson.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se