HUDDINGE

Böter för brister på Karolinska

Stockholms läns landsting ska betala en halv miljon kronor för att de inte i tid åtgärdat en rad brister vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Bristerna riskerar enligt Socialstyrelsen att äventyra patientsäkerheten. Det handlar om brister i bemanningen och i lokaler och utrustning.

Det var i september som Socialstyrelsen la sitt vitesföreläggande.

Landstinget ansåg att sjukhuset inte fick tillräckligt mycket tid på sig för att komma tillrätta med problemen, skriver TT.