Allt fler hamnar i skuldfällan

Första halvåret i år var det cirka 25 procent fler i landet som ansökt om skuldsanering, jämfört mot samma period förra året, och Stockholm skiljer sig inte mycket mot riket i övrigt.

I Stockholm har det i år skett en ökning från drygt 600 ansökningar första halvåret 2009 till drygt 820 stycken hittills i år.

- Det här beror till stor del på lågkonjunkturen. Och fortsätter det så här kommer det ha slagits "rekord" i antal ansökningar i riket när året är slut, säger Ritwa Mathson Övergaard teamledare på kronofogden.

Samtidigt har Stockholmsnytt tidigare i dag berättat att svenskarnas skulder ökar kraftigt. De senaste fem åren har privatpersonernas skulder ökat med sju miljarder kronor. Varav Stockholm står för drygt en miljard av den ökningen, enligt statistik från kreditupplysningsföretaget UC.

Ökningen består till största delen av kontokortskulder, banklån och hyresskulder. Det är framför allt yngre och äldre som drar på sig fler skulder. Män i storstadsregionerna drar på sig flest skulder, enligt statistiken.

Per Sandström
per.sandstrom@sr.se