Flera i länet lever länge

Vilken kommun du bor i kan ha stor betydelse för din livslängd. Flera kommuner i Stockholms län ligger i topp på listan över kommuner där människor lever längst. Det visar färsk statistik från Statens folkhälsoinstitut.

Bland annat Ekerö, Salem och Danderyd ligger i topp i statistiken. 

I glesbygdskommuner är livet lite kortare. Medan männen i Överkalix har en medellivslängd på ungefär 75 år väntas Danderydsmännen leva i nära 83 år, visar färsk statistiken.

Kvinnor blir äldst i Danderyd, i Vaxholm och på Ekerö, omkring 86 år.

Men även om folk blir äldre i kommuner nära en storstad så uppger de att de har mer psykiska problem och är mer stressade än genomsnittet.