Värmdö

Motorbåtsbrand i Hanskroka

Tre mindre motorbåtar har brunnit i Hanskroka på Ingarö i Värmdö kommun. Två personer fick lättare brännskador på benen. Brandorsak är okänd men branden började i en av båtarna och spred  sig vidare till de två andra.