Högskolor får hyra ut lägenheter

Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Södertörns högskola är fyra av nio högskolor och universitet i landet som får hyra ut bostäder till sina studenter. Det har regeringen beslutat.

Bakgrunden är att framför allt lärosäten i storstadsregioner har problem att rekrytera studenter på grund av bostadsbristen. Övriga skolor som berörs ligger i Malmö, Uppsala, Göteborg och Lund.