Vuxnas punktskriftsskola hotad

Landets enda vidareutbildning i punktskrift för vuxna synskadade, Punktintensiven på Dalarö Folkhögskola riskerar nedläggning. Sen årskiftet finns det inga pengar, och nu ges inga nya fördjupningskurser i punktskrift.

- Det här kommer slå hårt mot de synskadade, säger rektorn på Dalarö Folkhögskola, Kenneth Drougge till Radio Stockholm. Punktintensiven på Dalarö Folkhögskola riktar sig till de mellan runt 150 vuxna som varje år drabbas av allvarlig synskada.

Utbildningen ska ge fördjupade punktskriftskunskaper, så att de kan komma tillbaka till arbetsliv eller studier.

De senaste åren har utbildningen drivits som ett projekt, finansierat av Allmänna Arvsfonden. Men projektet tog slut vid årskiftet och i år finns inga pengar till kurser.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan KAN betala för de personer som behöver utbildningen, men det verkar de inte känna till, menar rektor Kenneth Drougge på Dalarö folkhögskola.

Nu i veckan lovade Arbetslivsminister Hans Karlsson att se till att försäkringskassan och arbetsförmedlingen känner till möjligheten att betala punktskriftsutbildning.

Hans Karlsson sa också att han ska se över möjligheterna till mer permanent finansiering av punktskriftsutbildningen, och det är vad man nu hoppas på på Dalarö Folkhögskola.