Länspolismästaren granskar chefers extrajobb

Polischefernas extraknäck ska nu granskas för att se om de strider mot reglerna. Det säger länspolismästare Carin Götblad efter granskningen som visar att nästan var femte polischef i Stockholm arbetar vid sidan av.

TT har undersökt 314 kommissarier, intendenter, överintendenter och polismästare vid polisen i Stockholm. Av dem 314 finns 59, alltså nästan var femte, registrerade hos patent och registreringsverket för styrelseuppdrag eller liknande.Men av de 59 är det bara fyra som har anmält till sin arbetsgivare att dom har en bisyssla.

Enligt reglerna får anställda inom polisen och annan offentlig verksamhet inte ha bisysslor som kan skada myndighetens anseende, eller rubba förtroendet för deras opartiskhet.

Länspolismästare Carin Götblad har nu begärt en granskning av polisernas sidouppdrag för att se om de strider mot reglerna. Carin Götblad vill också att reglerna kring sidouppdrag för polischefer skärps genom en lagändring.

Polisstyrelsens ordförande Kristina Axén-Olin (m) tycker att det är för tidigt att tala om en lagändring. Hon vill istället att informationen förbättras.