3G-mast mitt i elfri zon i Grödinge

I Grödinge i Botkyrka kommun har Stockholms stad avsatt en del av sin mark som en fristad för elöverkänsliga. Men mitt i det här fredade området har Botkyrka kommun gett bygglov för en ny mast för det mobila 3G-nätet.

I det fredade området hyr än så länge två personer var sitt torp, men det finns planer på en utbyggnad.

Stockholms stad kommer inte att medverka till att masten byggs, eftersom man kan säga nej till så kallat marklov, säger  fastighetschefen Lars Kallemo till Radio Stockholm. 

Bygglovet för 3G-masten har också överklagats av Elöverkänsligas förening i södra Storstockholm.