Mijailovics psykundersökning granskas

Svea hovrätt vill att Socialstyrelsens rättsliga råd ska granska den rättsykiatriska undersökningen som gjordes av Anna Lindhs mördare, Mijailo Mjailovic.

Undersökningen visade att Mijajlo Mijajlovic inte var psykiskt sjuk vid dådet, men hovrätten vill ändå att Socialstyrelsen ska säga sitt om undersökningen.

Socialstyrelsen kan antingen fatta ett beslut utifrån handlingarna eller låta ett vetenskapligt råd göra en ny undersökning, vilket kan ta ett par månader.

I och med att Mijailovic inte bedömdes som psykiskt sjuk kunde han dömas till fängelse - straffet i tingsrätten blev livstid.