Möjligt få två implantat för döva barn

I nästa vecka fattar landstingets hälso- och sjukvårdsutskott beslut om att barn som bor i Stockholm län ska få rätt till prövning för ett andra hörselimplantat.

Som Radio Stockholm berättat tidigare har flera landsting, däribland Stockholms läns landsting, bara godkänt ett implantat, men nu ändras alltså det.

Landstinget kommer också att betala tillbaka de pengar som föräldrar till fyra barn tidigare betalat för att deras barn skulle få ett andra implantat.