Seko:s stridsåtgärder inom väg- och banområdessektorn inledda

En strejk inleddes nu på morgonen inom väg- och banområdet efter att medlingsförhandlingarna mellan Seko och Sveriges byggindustrier brutit samman under natten.

Fackförbundet Seko, har som vi berättat tidigare, gått med på dispens för reparationsarbeten på den spårbundna kollektivtrafiken i Stockholmsområdet. Det innebär att det inte ska behöva bli några störningar i tunnelbane- och pendeltågstrafiken.

Konflikten handlar om tolkningen av en avtalsparagraf kring lokala förhandlingar.